Üldine

Kõik blackhunt.ee e-poe tellimise ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud personaalsed andmed käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Me kohustume mitte avaldama Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Black Hunt kasutab Kliendi persionaalseid andmeid tellitud toodete saatmiseks kliendile või tellimustega seotud küsimuste korral.

E-postile saadetud teavitused

Black Hunt võib saata Teile e-maili peale ainult blackhunt.ee e-poega seotud uudiseid ja reklaammaterjali, andes Teile võimaluse üheselt ja lihtsalt vastavatest teavitustest loobuda. Kui Te meid teavitate, et ei soovi enam infot, siis blackhunt.ee ei tohi ka vastavaid teateid enam Teile saata.

Tagasiside ja kommentaarid

Teie tagasisidet võib blackhunt.ee e-pood kasutada reklaami eesmärkidel ainult siis, kui te olete selleks nõusoleku andnud.

Kõik Teie kommentaarid läbivad esmalt ülevaatuse ja seejärel tehakse poe haldaja poolt valik, millised avaldatakse ja millised mitte.

Teie kommentaaris on poe haldajal lubatud teha ainult keelelisi korrektuure, ilma et kommentaari mõte muutuks.

Muud

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ettevõtte andmebaasist.

Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditoega.